קורסי קיץ במתמטיקה:

1. קורס ברמת 3 יחידות לימוד:
הקורס מיועד למועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה.

זכאים להירשם:
   – תלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה, אשר למדו בשנה הנוכחית מתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד וללא ציון עובר      במתמטיקה.
   – תלמידים שסיימו בגרות/מכינה בשלוש השנים האחרונות ברמת המתמטיקה 3 יחידות לימוד בציום 60 ומעלה ומעוניינים לשפר את הציון.     
   – מועמדים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה, בעלי תעודת בגרות מלאה, בעלי ציון של 60 לפחות בבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד משלוש השנים האחרונות.
   – מועמדים המבקשים ללמוד בקורס זה ואינם עומדים בקריטריונים הרשומים מעלה, חייבים באישור רכזת לימודי המתמטיקה במכינה, ד"ר יעל זפקוביץ מלאכי yael@math.haifa.ac.il .

משך הקורס: הקורס הוא בהיקף של 70 שעות. נוכחות בכל ההרצאות היא חובה. בתום הקורס תתקיים בחינה סופית, אשר תקבע באופן בלעדי את הציון בקורס. ציון עובר בקורס: 60.

ההצלחה בקורס מקנה לתלמידי מכינה ציון ב-3 יחידות לימוד בתעודת המכינה, רק לאותם תלמידים אשר למדו במכינה בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א).                                                         

2. קורס ברמת 4 יחידות לימוד:

הקורס מיועד למועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטת חיפה.

זכאים להירשם:
1. תלמידי המכינה אשר סיימו בשנה הנוכחית את קורס המתמטיקה ברמה של 3 יחידות לימוד עם ציון 85 ומעלה, או סיימו את הקורס ברמת 4 יחידות לימוד עם ציון 60 ומעלה.
2. מועמדים לאוניברסיטה שאינם תלמידי מכינה, בעלי תעודת בגרות מלאה, בעלי ציון 85 לפחות בבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד, או ברמת 4 יחידות לימוד עם ציון 60 ומעלה משלוש השנים האחרונות.

מועמדים המבקשים ללמוד בקורס זה ואינם עומדים בקריטריונים הרשומים מעלה, חייבים באישור רכזת לימודי המתמטיקה במכינה, ד"ר יעל זפקוביץ מלאכי yael@math.haifa.ac.il .

משך הקורס: הקורס הוא בהיקף של 85 שעות. הנוכחות בכל ההרצאות היא חובה. בתום הקורס תתקיים בחינה סופית, אשר תקבע באופן בלעדי את הציון במקצוע המתמטיקה. ציון עובר בקורס הינו 70.
ההצלחה בקורס מקנה תלתמידי מכינה ציון ב-4 יחידות לימוד בתעודת המכינה, רק לאותם תלמידים אשר למדו במכינה בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א).

3. קורס ברמת 5 יחידות לימוד:

הקורס מיועד למועמדים לתואר ראשון באוניברסיטת חיפה.

זכאים להירשם:
1. תלמידי המכינה אשר סיימו את לימודיהם ברמה של 4 יחידות לימוד עם ציון 65 ומעלה.
2. תלמידים בעלי תעודת בגרות מלאה, שסיימו בגרות בשלוש השנים האחרונות ברמת 5/4 יחידות לימוד עם ציון 65 ומעוניינים לשפר את הציון.
קורס הקיץ נלמד בהיקף של 100 שעות. הנוכחות בכל ההרצאות היא חובה. בתום הקורס תתקיים בחינה סופית אשר תקבע באופן בלעדי את הציון במקצוע המתמטיקה.

מועמדים המבקשים ללמוד בקורס זה ואינם עומדים בקריטריונים הרשומים מעלה, חייבים באישור רכזת לימודי המתמטיקה במכינה, ד"ר יעל זפקוביץ מלאכי yael@math.haifa.ac.il .

ההרשמה לקורסי הקיץ במתמטיקה:
במשרדי המכינה, מגדל אשכול קומה 3 ,חדר 301.  לפרטים נוספים נא לפנות לטלפון: 8240176 – 04. 

*מועמדים לתואר ראשון יפנו ישירות לחוג/י הלימוד, ויקיימו איתם קשר ישיר לגבי תנאי הקבלה הנדרשים. תנאי הקבלה הם בהתאם להחלטת חוג/י הלימוד. 

**פתיחת קורסי הקיץ במתמטיקה בכל הרמות מותנית במספר הנרשמים.