קורסי אוריינות עברית

הקורס מיועד למועמדים אשר:
1 .נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ואין להם ציון סיווג רמה בעברית
2 .מועמדים הפטורים מהפסיכומטרי עקב ציונים גבוהים בבגרות והינם בוגרי בתי ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא הייתה עברית.
3 .מועמדים שלא עמדו בסף הקבלה בבחינת יע״ל.
4 .מועמדים שהתקבלו על תנאי בעברית (ציון בבחינת יע״ל 119-90).
הנוכחות בקורס חובה. סטודנט שלא יעמוד בחובת נוכחות/הגשת מטלות/בחינות פנימיות לא יורשה לסיים את הקורס. בתום הקורס ירשמו הסטודנטים, באופן עצמאי, לבחינת יע״ל.
ציון 85 בבחינת סיום הקורס מקנה פטור ממבחן יע״ל.
משך הקורס: סמסטר אחד (סמסטר א / ב / קיץ).

לפרטים אודות קורס אוריינות עברית סמסטר א' שנת הלימודים תשפ"א

הרשמה:
במשרדי המכינה, מגדל אשכול קומה 3 ,חדר 301.  לפרטים נוספים נא לפנות לטלפון: 8240176 – 04. 

**פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.