סגל המכינה

פרופ' זהר שגב

ראש אקדמי המכינה האוניברסיטאית
דואר אלקטרוני: zsegev@univ.haifa.ac.il
טלפון: 8240176 – 04 (פנימי 52176)

עו"ס איריס פסלר

ראש מינהל המכינה האוניברסיטאית
דואר אלקטרוני: ifessler@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8249173 (פנימי 53173)

גב' דנה הינדה ברזאני

מרכזת המכינה וקורסי אוריינות עברית
דואר אלקטרוני: dbarazani@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240176 (פנימי 52176)

מר עודד הראל

ממונה תיאום ובקרת מינהל
דואר אלקטרוני: oharel1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288330 (פנימי 58330)

גב' כוכבה סגל

מרכזת מכינות יום ו- 30 +
דואר אלקטרוני: ksegal@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288069 (פנימי 58069)

גב' אלה בש

אחראית הרשמה, מלגות ומכינות חרדים ( בבני ברק)
דואר אלקטרוני: ebasch@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240413 (פנימי 52413)

גב' חנה קרדשטיין

מרכזת מכינות חרדים ( בבני ברק)
דואר אלקטרוני: hkradsh1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240594 (פנימי 52594)

גב' ויקטוריה פריימן

מרכזת מזכירות הרשמה ומלגות
דואר אלקטרוני: vmessia1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288144 (פנימי 58144)

סגל היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

גב' מסדה פרחי-קדוש

אחראית היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
דואר אלקטרוני: mkadosh@univ.haifa.ac.il
טלפון:  04-8240513 (פנימי 52513)

מר אודי ארנברג

מרכז היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
דואר אלקטרוני:  eehrnberg@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240433 (פנימי 52433)

מרכזות אקדמיות

ד"ר חיה גרוס

ראש היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה
דואר אלקטרוני: higross@research.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240304 (פנימי 52304)

שעת קבלה

ד"ר אילת אטינגר

מרכזת אוריינות עברית אקדמית
דואר אלקטרוני: asalama@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240553 (פנימי 52553)

 

שעת קבלה

ד"ר יעל זפקוביץ-מלאכי

מרכזת מתמטיקה
דואר אלקטרוני: yael@math.haifa.ac.il
טלפון: 04-8240396 (פנימי 52396)

 

שעת קבלה

 

ד"ר תחיה עשת

מרכזת מדעי החברה, יועצת אקדמית למכינת היום
דואר אלקטרוני: teshet@univ.haifa.ac.il
טלפון :04-8240507 (פנימי 2507)

                                               שעת קבלה

ד"ר שרון ליבנה

מרכזת מדעי הרוח
דואר אלקטרוני: slivne1@univ.haifa.ac.il
טלפון: 04-8288070 (פנימי 8070)

 

שעת קבלה