אפיק מעבר לבוגרי מכינה מצטיינים לתואר ראשון ללא מבחן  פסיכומטרי

 

לבוגרי מכינה  מצטיינים מוצע אפיק מעבר ללא מבחן פסיכומטרי , התלמידים יפנו באופן ישיר לפקולטות   ו/או    לחוגי הלימוד. 

 1. לקראת הרישום לתואר ראשון:
 • בחינת אמי"ר/אמיר"ם או למבחן סיווג באנגלית – יש להירשם לקביעת רמת סיווג אנגלית :
 • לבחינת אמיר"ם הרישום  בקישור הבא:  

           http://engfor.haifa.ac.il/index.php/he/2019-04-15-06-45-27

 • מבחן סיווג באנגלית למידע והרשמה:  לחץ כאן.

           לכל שאלה נוספת ניתן לפנות ליחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה – 04-8240433, 04-8240513 .                      

 • מבחן יע"ל/ יעל"נט /מבחן סיווג בעברית או השתתפות בקורס אוריינות עבריתמועמדים אשר למדו  בבתי ספר בהם שפת ההוראה אינה עברית ,נדרשים להירשם למבחן יע"ל /יע"לנט /מבחן סיווג בעברית או  לקורס אוריינות עברית :
 • יע"ל- הרשמה בקישור הבא: https://www.nite.org.il/other-tests/yael
 • יע"ל נט – בטלפון : 04-8249993, בקישור הבא:

https://www.haifa.ac.il/index.php/he/limudim-top-blue-2/2016-11-27-12-31-08/alumni-2.html

 • מבחן סיווג בעברית למידע והרשמה:  לחץ כאן
 • קורס אוריינות עברית: דוא"ל: dbarazani@univ.haifa.ac.il טלפון:04-8240176.
 • תנאי קבלה מיוחדים לחוג, כמפורט במסמך זה.
 • לכל חוג/פקולטה דרישות שונות לרמת אנגלית/עברית. יש לעיין באתר מחלקת ההרשמה לתואר ראשון,

               בקישור הבא: https://www.haifa.ac.il/index.php/he/acceptance-regulations.html

 1. להלן פירוט הפקולטות וחוגי הלימוד המוצעים באפיק זה (אין שינוי במדיניות הקבלה בחוגים שאינם מצוינים בטבלה להלן) :

הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים תשקול לאפשר למצטייני המכינה האוניברסיטאית ( מכינת יום)  בעלי ממוצע ציונים של
93 ומעלה (ללא בונוסים), ורמת אנגלית מתקדמים א' לפחות ויע"ל 120 לגשת למבחן התאמה ללימודים בפקולטה.

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

עבודה סוציאלית
ממוצע 90 ומעלה, ראיון קבוצתי , ציון ביע"ל 120 מעלה, רמת אנגלית "בסיסי" ומעלה.

שירותי אנוש
ממוצע 90 ומעלה
רמת אנגלית: בסיסי
בנוסף לתנאים הללו, החוג יבדוק את ממוצע הציונים של התלמיד ביחס לממוצע הציונים של כלל תלמידי המכינה.

הפקולטה למדעי החברה

בית הספר למדעי המדינה
ממוצע 85

סוציולוגיה
ממוצע 85   וציון מינימום בבחינת יע"ל 110 

תקשורת
ממוצע 93 ומעלה : קבלה אוטומטית
ממוצע 91-92  :בחינת כניסה פנימית של החוג  או לימוד של שלושה קורסים מקוונים במהלך סמסטר קיץ לפני תחילת שנת הלימודים.

גיאוגרפיה ולימודי סביבה
למועמדים עד גיל 30: ממוצע 90.
מועמדים מגיל 30 ומעלה: ממוצע 76 + ראיון אישי

סטטיסטיקה
ממוצע ציונים 90 ומעלה ובחינת מתמטיקה של 5 יח' בלבד בציון 85. קבלת הסטודנטים מותנית בכפוף לאישור החוג לסטטיסטיקה.
החוג לסטטיסטיקה ממליץ לעשות מבחן פסיכומטרי כדי למנוע אי- קבלה לחוג במידה ולא תעמדו בתנאים המוזכרים מעלה 

מדעי הקוגניציה
ממוצע ציונים 93 ומעלה , כולל בונוסים.
ציון מתמטיקה 4 יחידות – 95
ציון מתמטיקה 5 יחידות – 85
ציון יע"ל – 110
קבלת הסטודנטים מותנת בכפוף לאישור החוג למדעי הקוגניציה.

כלכלה
ממוצע משוקלל 95
ציון מתמטיקה 4 יחידות-90

 פסיכולוגיה
ממוצע משוקלל  100

הפקולטה למדעי הטבע

ביולוגיה ומדעי הרפואה
קבלה למסלול קדם לימודי תואר ראשון :
ממוצע מכינה – 87.
יחידות בבגרות במתמטיקה לפי הפירוט הבא:
3 יחידות עם ציון 90 לפחות.
4 יחידות עם ציון 80 לפחות.
5 יחידות עם ציון 70 לפחות.

הפקולטה לחינוך

החוג ללמידה, הוראה והדרכה
ממוצע 85  וראיון חוגי

החוג לייעוץ והתפתחות האדם
ממוצע 90 ,הגשת קורות חיים. וראיון חוגי לפי הצורך

החוג לחינוך מיוחד
ממוצע 85 ,ציון ביע"ל 120, הגשת קורות חיים וראיון אישי

הפקולטה למדעי הרוח

אמנות-תולדות
מסלול רגיל: ממוצע 85 ומעלה.
מסלול הפסיכודאלי: ממוצע 85 ומעלה ורמת אנגלית מתקדמים א' .

 אמנות-יצירה
ממוצע 80 ומעלה, ועמידה בתנאי הקבלה החוגיים: בחינת כניסה הכוללת ראיון אישי, הצגת תיק עבודות ותרגיל ברישום.

ארכיאולוגיה
ממוצע 85 ומעלה.

לימודי אסיה
מסלול רגיל: ממוצע 90 ומעלה.
מסלול עסקים באסיה: ממוצע 90 ומעלה וראיון אישי.
תלמידים בעלי ממוצע 85 ומעלה, המעוניינים להתקבל לחוג, יש לפנות למזכירות החוג לקבלת פרטים.

היסטוריה כללית
ממוצע 85 ומעלה ורמת אנגלית מתקדמים א' .

לימודי המזרח התיכון והאסלאם
ממוצע 85 ומעלה , אנגלית רמה מתקדמים א'.

לימודי ישראל
ממוצע 85 ומעלה

לימודים רב-תחומיים
ממוצע 80 ומעלה

מערך אשכול
ממוצע 85 ומעלה

לשון עברית
ממוצע 80 ומעלה וציון יע"ל 125 ומעלה.

מוסיקה
ממוצע 80 ומעלה , בחינת כניסה חוגית (כמפורט באתר – מעשית ועיונית) הכוללת גם ראיון חוגי.

מקרא
ממוצע 80 ומעלה

ספרות עברית והשוואתית
ממוצע 85 ומעלה ,ציון יע"ל 120 ומעלה, אנגלית ברמת  בסיסי

פילוסופיה
מסלול דו חוגי: ממוצע 80 ומעלה.
מסלול חד חוגי: ממוצע 80 ומעלה וראיון אישי

שפה וספרות אנגלית
ממוצע 92 ומעלה, בחינת כניסה חוגית באנגלית (כתיבת חיבור) ומבחן אמי"ר/ם ברמה הנדרשת:
ממוצע 92 ומעלה+ בחינת כניסה חוגית באנגלית (כתיבת חיבור) +אמיר/ם ברמה הנדרשת:
בוגרי 5 יחידות אנגלית – חייבים להגיע לרמה של 100 לפחות באמיר"ם/ 200 באמ"יר.
בוגרי 4  יחידות אנגלית – חייבים להגיע לרמה של 120 לפחות באמיר"ם/ 220 באמ"יר.

שפה וספרות  ערבית
ממוצע 86 ומעלה ובחינת כניסה חוגית. 

תולדות ישראל
ממוצע 80 ומעלה.

תיאטרון
ממוצע  80 ומעלה, בחינת כניסה חוגית (כמפורט באתר) הכוללת גם ראיון אישי.

אופקים
ממוצע 95 ללא בונוסים וראיון אישי

* תנאי הקבלה הללו תקפים לקבלה לשנת הלימודים תשפ"א בלבד

**  אין שינוי במדיניות הקבלה בחוגים שאינם מצוינים בטבלה