מסלולי חרדים ( בבני ברק)

כחלק ממדיניות המל"ג  להנגשת השכלה גבוהה לציבור החרדי מקיימת המכינה האוניברסיטאית מסלולילימוד ייחודיים לחרדיםהלימודים מתקיימים במכללה החרדית מבח"ר בבני ברק, ובנויים כך שמתקיימת הפרדה מוחלטת בין נשים וגברים.

תנאי קבלה : תנאי סף לקבלה למסגרת מיוחדת למגזר החרדי, הוא עמידה בהגדרת חרדי, כדלהלן:

  בנים: התלמיד למד מכתה ט’ עד י”ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,    תשס”ח – 2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

  בנות: התלמידה למדה מכתה ט’ עד כתה י”ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של   משרד החינוך.

1. גיל 18-36.

2. אישור על סיום 12 שנות לימוד/ תעודת בגרות מלאה/ תעודת בגרות חלקית/אישור בוגר ישיבה או תלמיד בפועל.

3. עמידה בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מימ"ד ברמה הנדרשת. מבחן מימ"ד בציון 400 לפחות או מבחן      פסיכומטרי בציון 380 לפחות.

4. אנגלית : ציון 70 לפחות בחלק האנגלית של הפסיכומטרי או במבחן אמי"ר/ם.

5. תעודת פטור מצה"ל/תעודת שחרור/אישור מעמד תלמיד ישיבה/שרות אזרחי/שנת הכרעה/שנת משימה.

מכינת גברים מדעי החברה והרוח

מטרת הלימודים במכינת גברים הינה לאפשר לתלמידים בעלי רקע תורני – חרדי, אשר אין בידם תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה.

משך הלימודים : הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים ( כולל תקופת בחינות)

מכינת אוקטובר : אוקטובר- אוגוסט – בהתאם ללוח השנה האקדמי. ימי הלימוד:  4  ימי לימוד בשבוע.

מכינת ינואר : דצמבר- ספטמבר – בהתאם ללוח השנה האקדמי ימי לימוד : 4 ימים בשבוע.

תכנית הלימודים : במסגרת המכינה נלמדים מקצועות המתמטיקה ( ברמה מקבילה ל- 3 /4 יחידות לימוד) ,

אנגלית- סיווג לרמת אנגלית בהתאם לרמת התלמיד בהתאם לציון  האנגלית במבחן הפסיכוטרי / אמי"ר/ אמיר"ם לימודי האנגלית נלמדים בקורס שנתי- טרום בסיסי-א המורכב משתי רמות- רמה-A ( מקביל בערך ל-2 יחידות לימוד) ורמה -B  ( מקביל בערך ל-3 יחידות לימוד).תעודת סיום מכינה ניתנת רק לסטודנטים אשר סיימו  את רמה B בציון עובר .

כתיבה אקדמית וקורסים מתחום המדעים( ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה).

מכינת נשים

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע תורני, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה.

משך הלימודים : הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים ( כולל תקופת בחינות) אוקטובר- יולי – בהתאם ללוח השנה האקדמי. ימי הלימוד:  4  ימי לימוד בשבוע.

  • תכנית הלימודים : במסגרת המכינה נלמדים מקצועות המתמטיקה ( ברמה מקבילה ל- 3 /4 יחידות לימוד) , אנגלית סיווג לרמת אנגלית על סמך ציון אנגלית במבחן הפסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם. לימודי האנגלית נלמדים בקורס שנתי- טרום בסיסי-ב המורכב משתי רמות- רמה- B( מקביל בערך ל-3 יחידות לימוד) ורמה -C  ( מקביל בערך ל-4 יחידות לימוד).

תעודת סיום מכינה ניתנת רק לסטודנטיות אשר סיימו  את רמה C בציון עובר . כתיבה אקדמית וקורסים מתחום המדעים( ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה). 

מכינת בנות יעקב

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע חרדי, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה.

משך הלימודים : הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים ( כולל תקופת בחינות) אוקטובר- יולי – בהתאם ללוח השנה האקדמי. ימי הלימוד:  4  ימי לימוד בשבוע.

תכנית הלימודים : במסגרת המכינה נלמדים מקצועות המתמטיקה( ברמה מקבילה ל- 4 יחידות לימוד) , אנגלית סיווג לרמת אנגלית על סמך ציון אנגלית במבחן הפסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם. לימודי האנגלית נלמדים בקורס שנתי- טרום בסיסי-ב המורכב משתי רמות- רמה- B( מקביל בערך ל-3 יחידות לימוד) ורמה -C  ( מקביל בערך ל-4 יחידות לימוד). תעודת סיום מכינה ניתנת רק לסטודנטיות אשר סיימו  את רמה C בציון עובר .כתיבה אקדמית וקורסים מתחום המדעים (ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה). 

מכינת 30+  גברים

מכינת 30+ מיועדת לבני 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה, ואין בידם תעודת בגרות מלאה. עמידה בהצלחה בכל דרישות התוכנית מקנה תעודה המאפשרת קבלה לאוניברסיטת חיפה ללא תעודת בגרות, בכפוף לתנאי הקבלה בפקולטה ו/או בחוגים השונים.

משך הלימודים : סמסטר אחד.

תכנית הלימודים: במסגרת המכינה נלמדים מקצועות האנגליתהשיבוץ לקורס נעשה אך ורק על סמך ציון אנגלית במבחן הפסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם. לימודי האנגלית הם ברמה התחלתית-Elementary,ותלמידים המסיימים מכינה זו בהצלחה יכולים להשתבץ  בקורסי האנגלית לתואר בהתאם לציון האנגלית שלהם בבחינות הפסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם.

מתמטיקה כתיבה אקדמית וקורסים מתחום המדעים .

מכינת 30+  נשים

מכינת 30+ מיועדת לבנות 30 ומעלה המעוניינים להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה, ואין בידם תעודת בגרות מלאה. עמידה בהצלחה בכל דרישות התוכנית מקנה תעודה המאפשרת קבלה לאוניברסיטת חיפה ללא תעודת בגרות, בכפוף לתנאי הקבלה בפקולטה ו/או בחוגים השונים.

משך הלימודים : סמסטר אחד.

תכנית הלימודים: במסגרת המכינה נלמדים מקצועות האנגלית השיבוץ לקורס נעשה אך ורק על סמך ציון אנגלית במבחן הפסיכומטרי\אמי"ר\אמיר"ם. לימודי האנגלית הם ברמה התחלתית-Elementary. תלמידות המסיימות מכינה זו בהצלחה יכולות להשתבץ  בקורסי האנגלית לתואר בהתאם לציון האנגלית שלהם בבחינות פסיכומטרי\אמיר\אמירם., מתמטיקה כתיבה אקדמית וחשיבה מדעית.