מכינת עולים

מכינה זו מיועדת לעולים, בעלי תעודת בגרות מחוץ לארץ, בוגרי אולפן א לפחות. מועמדים עולים אשר אין בידם תעודת בגרות מלאה מחוץ לארץ, יוכלו לגשת לוועדת קבלה אוניברסיטאית שתבחן את זכאותם ללמוד במכינת עולים.

משך הלימודים: הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים ( כולל תקופת בחינות) אוקטובר- יולי – בהתאם ללוח השנה האקדמי. הלימודים מתקיימים בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30- 16:00 ( ייתכנו ימי לימוד בהם הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00).

תכנית הלימודים: במסגרת המכינה נלמדים מקצועות המתמטיקה( ברמה מקבילה ל- 3 /4 יחידות לימוד), אנגלית (סיווג לרמת אנגלית בהתאם לרמת התלמיד)  ,כתיבה אקדמית וקורסים מתחום מדעי הרוח והחברה.

תעודת סיום: תעודת סיום המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בתהליך הקבלה לאוניברסיטה, המועמדים לתואר ראשון יידרשו לעמוד בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות, ובדרישות הקבלה לפקולטות ו/או לחוגי הלימוד.