הרשמה

הרשמה און ליין למכינה
מרכז ייעוץ

תנאי קבלה

תנאי קבלה למכינה האוניברסיטאית לשנת הלימודים תשפ"א

 

דמי הרשמה

דמי הרשמה לנרשמים לשנה"ל תשפ"א (לא כולל עלות טופס ההרשמה): 367 ש"ח.
דמי הרשמה יפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.
תשלומים אלה נגבים עבור טיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד, או ביטל הרשמתו, גם אם הביטול נעשה בסמוך למועד ביצוע ההרשמה.

תהליך הרשמה

נרשמתי ועכשיו?


התקבלתי, מה הלאה?

תשלום מקדמה על חשבון שכר הלימוד בכרטיס אשראי

המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד

מידע על תואר ראשון

תקנון ביטול לימודים

שכר-לימוד תשפ"א מכינת יום ומכינת עולים

מעונות
דיקנאט הסטודנטים
הרשמה למבחני סיווג עברית/אנגלית
מבחן אמיר"ם
יצירת קשר ושעות קבלת קהל
חשיפה לאקדמיה באוניברסיטת חיפה