דמי הרשמה 

דמי הרשמה לנרשמים לשנה"ל תשפ"א (לא כולל עלות טופס ההרשמה): XXXX ש"ח.

דמי הרשמה יפים להצגת מועמדות לשנת הרשמה אחת בלבד ואינם ניתנים להעברה משנה לשנה.

תשלומים אלה נגבים עבור טיפול בבקשת ההרשמה ואינם מוחזרים גם אם המועמד לא התקבל ללימודים, לא מימש זכותו ללמוד, או ביטל הרשמתו, גם אם הביטול נעשה בסמוך למועד ביצוע ההרשמה.