Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב19.1.2020

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני ברק

להרשמה באינטרנט

הגשת בקשה למלגות דרך המכינה

הגשת בקשה למלגות

הגשת מלגות דרך המכינה:

1. כל תלמיד במכינה (למעט מכינת 30+) רשאי להגיש בקשה למלגת שכר לימוד. המלגה מוענקת על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים.

2. תשלום על חשבון הפיקדון: בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים תשנ"ד, 1994 זכאים חיילים משוחררים או יוצאי שרות לאומי/אזרחי כהגדרתם בחוק, הלומדים במכינה (למעט 30+), למימון שכר לימוד מחשבון הפיקדון. (לבירור נוסף, יש לפנות לקרן להכוונת חיילים משוחררים). 

3. מועמד מעל גיל 19 שלא שירת בצה"ל או שאינו עונה על הגדרת חייל משוחרר, רשאי להגיש בקשה למלגה וזו תובא לדיון במסגרת ועדת מלגות. המלגה מוענקת על פי קריטריונים סוציו אקונומית.

4. בקשה לא חתומה או ללא האישורים המבוקשים לא תובא לדיון.

5. את טופס הבקשה + האישורים יש לשלוח עד ל-1 בספטמבר בדואר רשום בלבד לכתובת: המכינה האוניברסיטאית, מזכירות הרשמה ומלגות, מגדל אשכול קומה 3, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה, מיקוד 31905.

יש לוודא את קבלת המסמכים במשרדי המכינה.

הערות

על פי ההנחיות הקיימות, נוכחות מלאה בשיעורים הינה חובה. במקרים בהם תלמיד המקבל מלגה נעדר משיעורים - תופסק המלגה, והוא יידרש לשלם שכר לימוד מלא.

תלמיד שנמצא אינו זכאי למלגת שכ"ל, יידרש לשלם את מלוא שכר הלימוד, בהתאם להתחייבות כספית עליה חתם.

 

יש לעדכן פרטי חשבון בנק דרך הפורטל האישי. הפרטים ישלחו למחלקת שכר לימוד. לטופס עדכון פרטי חשבון בנק, לחץ כאן.

באור הזרקורים

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשפ"א, לחצו כאן.

למידע על אפיק מעבר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"א לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למועדי בחינות קבלה ומיון למכינה לשנה"ל תשפ"א, לחץ כאן

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

למידע על קורסי קיץ במתמטיקה לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן

 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer