תנאי קבלה למכינה

*תנאי קבלה נכונים לשנה"ל תש"פ:

תוכלו להגיע לפגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 עד 14:30, בחדר 310 בבניין אשכול. 

 

תנאי קבלה למכינת יום:

1. תעודת בגרות מלאה/ תעודת בגרות חלקית עם לפחות 7 יח"ל.

2. עמידה בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מימ"ד ברמה הנדרשת, לפי הפירוט הנ"ל:

    ציון של 420 בבחינה הפסיכומטרית או 450 במימ"ד.

3. אנגלית: מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמי"ר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת האנגלית, ציון נדרש 70 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

4. עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

5. מתמטיקה: המועמדים ישובצו בתחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמוד. על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

 

 תנאי קבלה למכינה יום - כיתה ייחודית (לקויי למידה):

 

- אבחון מת" ל בתוקף.

 

*שעות קבלה נכונות לתשע"ח בלבד

- תעודת בגרות חלקית (מעל 7 יח"ל עוברות)/ תעודת בגרות מלאה – נדרש מקור או צילום נאמן למקור!

- תמונת פספורט.

- תעודת שחרור / שירות לאומי / פטור מצה"ל.

- מימ"ד מעל 450 או פסיכומטרי מעל 420.

- אנגלית:  מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת האנגלית, ציון 70 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

- עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

 

תנאי קבלה לכיתת מדעים:

תעודת בגרות חלקית (מעל 7 יח"ל עוברות)

- מימ"ד מעל 550 או פסיכומטרי מעל 500

- מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי

- מתמטיקה: המועמדים ישובצו תחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמוד.  על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

- אנגלית: מועמד שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב בבחינת אמי"ר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת האנגלית, ציון נדרש 70 ומעלה בבחינת אמי"ר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

- מתמטיקה:המועמדים ישובצו תחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמודעל מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

 

תנאי קבלה למכינת עולים:

1. תעודת בגרות מחו"ל.

2. סיום אולפן ג' לפחות.

3. בחינות מיון וקבלה בעברית ואנגלית.

 **פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים!

לידיעה, עולים חדשים עד גיל 23 חייבים במכינת עולים  - אלא אם עונים על אחד הקריטריונים הבאים:

1.סיימו שנת לימודים אחת לפחות במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל.

2.שירתו לפחות חצי שנה בצה"ל.

3. עומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים לגבי ידע בעברית ובאנגלית.

4. בעלי בגרות מצרפת, אנגליה, קנדה (אונטריו) ובגרות בינלאומית פטורים ממכינת עולים אך חייבים ברמת אנגלית ועברית כנדרש.

* עולים מעל גיל 23 אינם מחוייבים במכינה, אך חייבים להציג תעודת בגרות או שווה ערך.

* תעודת בגרות מחו"ל מתקבלת כשוות ערך לתעודת בגרות ישראלית, אך עצם הקבלה היא על סמך הציון הפסיכומטרי בלבד (וכמובן עמידה בתנאי קבלה חוגיים ואוניברסיטאיים) - אין שקלול ציונים של בגרות מחו"ל.

 

 תנאי קבלה למכינת 30+:

1. גיל: שלושים ומעלה.

מועמדים שגילם מתחת ל-30 יכולים לפנות בכתב לוועדת חריגים של האוניברסיטה. יש לשלוח מכתב פנייה וצילום ת.ז. למייל של מחלקת הרשמה:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

**פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים!

* ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה.