Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב19.1.2020

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני ברק

להרשמה באינטרנט

תנאי קבלה למכינה

*תנאי קבלה נכונים לשנה"ל תש"פ:

תוכלו להגיע לפגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 עד 14:30, בחדר 310 בבניין אשכול. 

 

תנאי קבלה למכינת יום:

1. תעודת בגרות מלאה/ תעודת בגרות חלקית עם לפחות 7 יח"ל.

2. עמידה בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מימ"ד ברמה הנדרשת, לפי הפירוט הנ"ל:

    ציון של 420 בבחינה הפסיכומטרית או 450 במימ"ד.

3. אנגלית: מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמי"ר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת האנגלית, ציון נדרש 70 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

4. עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

5. מתמטיקה: המועמדים ישובצו בתחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמוד. על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

 

 תנאי קבלה למכינה יום - כיתה ייחודית (לקויי למידה):

 

- אבחון מת" ל בתוקף.

 

*שעות קבלה נכונות לתשע"ח בלבד

- תעודת בגרות חלקית (מעל 7 יח"ל עוברות)/ תעודת בגרות מלאה – נדרש מקור או צילום נאמן למקור!

- תמונת פספורט.

- תעודת שחרור / שירות לאומי / פטור מצה"ל.

- מימ"ד מעל 450 או פסיכומטרי מעל 420.

- אנגלית:  מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת האנגלית, ציון 70 ומעלה במבחן אמי"ר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

- עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

 

תנאי קבלה לכיתת מדעים:

תעודת בגרות חלקית (מעל 7 יח"ל עוברות)

- מימ"ד מעל 550 או פסיכומטרי מעל 500

- מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי

- מתמטיקה: המועמדים ישובצו תחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמוד.  על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

- אנגלית: מועמד שלא נבחן בבחינה הפסיכומטרית חייב בבחינת אמי"ר/אמיר"ם לצורך סיווג רמת האנגלית, ציון נדרש 70 ומעלה בבחינת אמי"ר/אמיר"ם או בחלק האנגלית בפסיכומטרי.

עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

- מתמטיקה:המועמדים ישובצו תחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמודעל מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

 

תנאי קבלה למכינת עולים:

1. תעודת בגרות מחו"ל.

2. סיום אולפן ב'/ ג' (אפשר גם סיום אולפן ב' במידה ועוברים את בחינת הסיווג בעברית).

3. בחינות מיון וקבלה בעברית ואנגלית (חייבים במבחן אמי"ר/ם ומבחן סיווג בעברית) או לפי הציון הפסיכומטרי באנגלית ו/או פטור לפי בחינת יע"ל.

 **פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים!

לידיעה, עולים חדשים עד גיל 23 חייבים במכינת עולים  - אלא אם עונים על אחד הקריטריונים הבאים:

1.סיימו שנת לימודים אחת לפחות במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל.

2.שירתו לפחות חצי שנה בצה"ל.

3. עומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים לגבי ידע בעברית ובאנגלית.

4. בעלי בגרות מצרפת, אנגליה, קנדה (אונטריו) ובגרות בינלאומית פטורים ממכינת עולים אך חייבים ברמת אנגלית ועברית כנדרש.

* עולים מעל גיל 23 אינם מחוייבים במכינה, אך חייבים להציג תעודת בגרות או שווה ערך.

* תעודת בגרות מחו"ל מתקבלת כשוות ערך לתעודת בגרות ישראלית, אך עצם הקבלה היא על סמך הציון הפסיכומטרי בלבד (וכמובן עמידה בתנאי קבלה חוגיים ואוניברסיטאיים) - אין שקלול ציונים של בגרות מחו"ל.

 

 תנאי קבלה למכינת 30+:

1. גיל: שלושים ומעלה.

מועמדים שגילם מתחת ל-30 יכולים לפנות בכתב לוועדת חריגים של האוניברסיטה. יש לשלוח מכתב פנייה וצילום ת.ז. למייל של מחלקת הרשמה:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

**פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים!

* ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה.

באור הזרקורים

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשפ"א, לחצו כאן.

למידע על אפיק מעבר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"א לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למועדי בחינות קבלה ומיון למכינה לשנה"ל תשפ"א, לחץ כאן

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

למידע על קורסי קיץ במתמטיקה לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן

 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer