University of Haifa logo

pre_academic_logo

מרכז המידע של המכינה
האוניברסיטאית
04-8247999
זמין 24 שעות!
טלפון מקוצר 2970*

צור קשר באמצעות טופס

תנאי קבלה למכינה

*תנאי קבלה נכונים לשנה"ל תשע"ח:

תוכלו להגיע לפגישת ייעוץ אישית עם יועצות המכינה, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:30 עד 14:30, בחדר 310 בבניין אשכול. 

 

תנאי קבלה להכנה למכינה:

12 שנות לימוד.

תעודת בגרות חלקית/מלאה עפ"י נתונים אישיים.

עברית: בין 30-60 במבחן סיווג פנימי בעברית או בין 60-80 ביע"ל יתקבלו רק להכנה למכינה

מימ"ד: מתחת לציון 450 מימ"ד

 

תנאי קבלה למכינת יום:

1. תעודת בגרות מלאה/ תעודת בגרות חלקית עם לפחות 7 יח"ל.

2. עמידה בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מימ"ד ברמה הנדרשת, לפי הפירוט הנ"ל:

    ציון של 420 בבחינה הפסיכומטרית או 450 במימ"ד.

3. אנגלית:  מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לסיווג רמת האנגלית.

4. עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

5. מתמטיקה: המועמדים ישובצו בתחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמוד. על מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

לקבלה לכיתת לקויי למידה, נא לתאם פגישה (לפני הרישום) עם ד"ר ענת משה, יועצת ללקויות למידה, טל': 8249961 – 04. לפגישה יש להביא אבחון על לקות למידה. מומלץ לבצע את האבחון במרכז י.ה.ל באוניברסיטה, טל: 04-8249022. לפרטים נוספים על מרכז י.ה.ל לחצו כאן. *פתיחת הכיתה תלויה במספר הנרשמים ובאישור אקדמי לפתיחתה.

 

תנאי קבלה לכיתת מדעים:

תעודת בגרות חלקית (מעל 7 יח"ל עוברות)

- מימ"ד מעל 550 או פסיכומטרי מעל 500

- מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי

- אנגלית:  מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לסיווג רמת האנגלית.

עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

- מתמטיקה:המועמדים ישובצו תחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמודעל מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

 

תנאי קבלה למכינת עולים:

1. תעודת בגרות מחו"ל.

2. סיום אולפן ג' לפחות.

3. בחינות מיון וקבלה בעברית ואנגלית.

 **פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים!

לידיעה, עולים חדשים עד גיל 23 חייבים במכינת עולים  - אלא אם עונים על אחד הקריטריונים הבאים:

1.סיימו שנת לימודים אחת לפחות במוסד אקדמי בארץ או בחו"ל.

2.שירתו לפחות חצי שנה בצה"ל.

3. עומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים לגבי ידע בעברית ובאנגלית.

4. בעלי בגרות מצרפת, אנגליה, קנדה (אונטריו) ובגרות בינלאומית פטורים ממכינת עולים אך חייבים ברמת אנגלית ועברית כנדרש.

* עולים מעל גיל 23 אינם מחוייבים במכינה, אך חייבים להציג תעודת בגרות או שווה ערך.

* תעודת בגרות מחו"ל מתקבלת כשוות ערך לתעודת בגרות ישראלית, אך עצם הקבלה היא על סמך הציון הפסיכומטרי בלבד (וכמובן עמידה בתנאי קבלה חוגיים ואוניברסיטאיים) - אין שקלול ציונים של בגרות מחו"ל.

 

 תנאי קבלה למכינת 30+:

1. גיל: שלושים ומעלה.

מועמדים שגילם מתחת ל-30 יכולים לפנות בכתב לוועדת חריגים של האוניברסיטה. יש לשלוח מכתב פנייה וצילום ת.ז. לפקס 04-8249995.

 

תנאי קבלה למכינת ינואר:

תנאי הקבלה:

12 שנות לימוד

לפחות 7 יחידות עוברות של בגרות

ציון במבחן מימ"ד או פסיכומטרי בין 350-400. מועמדים עם ציון מימ"ד/פסיכומטרי מעל 400 אינם מיועדים למכינה זו. מועמדותם תישקל באופן פרטני. 

אנגלית:  מועמד שלא נבחן במבחן הפסיכומטרי חייב בבחינת אמיר/אמיר"ם לסיווג רמת האנגלית.

עברית: מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת יע"ל בעברית בציון מעל 111 או סיווג עברית במכינה בציון מעל 96.

מועמדים ללא ציון יע"ל ייבחנו בבחינת סיווג עברית פנימית. הבחינה תכלול השלמת משפטים, הבנת הנקרא וכתיבת פסקה או חיבור קצר.

להלן פירוט מדרג ציונים:

סיווג 0 - 30 -  לא מתקבלים  

סיווג 30 - 60   קבלה לקדם-מכינה

סיווג 60 - 95 או  יע"ל 80 - 110 - קבלה למכינה אוניברסיטאית. שיעורי עברית חובה.

סיווג 96 - 100 או יע"ל - 111 ומעלה -  קבלה למכינה אוניברסיטאית, בפטור משיעורי עברית.

כל מי שקיבל יע"ל פחות מ-80 חייב במבחן סיווג.

מתמטיקה: המועמדים ישובצו בתחילה לפי נתוניהם ודרישות החוגים בהם הם מבקשים ללמודעל מנת להישאר ברמת הלימודים אליה שובצו, יש לעמוד בכל דרישות הלימודים המצוינות בסילבוס לרבות ציונים ונוכחות בשיעורים. סטודנט שלא יעמוד בדרישות- יועבר באופן מידי לרמת לימוד נמוכה יותר.

במסגרת מכינת ינואר יפתח קורס 3 יח"ל בלבד. במהלך הקיץ יוכלו תלמידי מכינת ינואר ללמוד בקורס 4 יח"ל בתנאים הבאים:

קורס מתמטיקה 4 יח"ל בקיץ יאושר ללא תשלום נוסף לתלמידי מכינת ינואר במידה ויעמדו בדרישות הבאות:

  • סטודנטים שלמדו בתוכנית הכנה למכינה לפני מכינת ינואר
  • סטודנטים שקיבלו ציון 100 לפחות בחלק הכמותי של בחינת המימ"ד
  • סטודנטים שיקבלו ציון 85 ומעלה בקורס 3 יח"ל מתמטיקה, במסגרת מכינת ינואר

תלמידי מכינת ינואר אשר יבקשו ללמוד במסגרת קורס קיץ 4 יח"ל, ואינם עומדים בשלוש התנאים הרשומים למעלה, יוכלו להצטרף לקורס בתשלום מלא בלבד.

 

תנאי קבלה לקדם מכינה לחיילים משוחררים ובני/בנות שירות לאומי (דרוזים, בדואים, צ'רקסים):

1. שרות צבאי

2. בגרות מלאה / בגרות חלקית עם לפחות 7 יח"ל.

3. ציון מתאים בבחינת סיווג באנגלית, מתמטיקה ועברית.

מועמדים העומדים בקריטריונים של האגודה לקידום החינוך ומשרד הביטחון ייהנו ממלגות שכר לימוד ומלגת קיום, בנוסף לפיקדון האישי.

המסלול לא יפתח בשנת תשע"ח. הוא יפתח רק באישור אקדמי בלבד.

 

**פתיחת המכינה מותנית במספר נרשמים!

* ייתכנו שינויים בתנאי הקבלה.

באור הזרקורים

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! לפרטים לחצו כאן.

לתנאי הקבלה למכינות האוניברסיטאיות לשנה"ל תשעח, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשע"ט לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למידע על קורס קיץ 4 יחידות לימוד במתמטיקה, לחצו כאן.

למידע על קורס קיץ 5 יחידות לימוד במתמטיקה, לחצו כאן.

קורס פסיכומטרי לתלמידי המכינה נפתח. התקשרו עתה להצטרפות לקורס במחיר מסובסד למחזור הנוכחי או לקורס קיץ! לפרטים:         1-700-70-70-07. 

למועדי מבחן אמיר"ם לקראת סמסטר קיץ, תשע"ח וסמסטר א', תשע"ט, לחצו כאן.  

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן. 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

IMG 1737דבר ראש המכינה האוניברסיטאית
המכינה האוניברסיטאית הוקמה בסוף שנות ה-60 ומאז ועד היום עומד מספר בוגריה על רבבות של מסיימים, נשים וגברים, עולים חדשים ותושבים ותיקים, יהודים ושאינם יהודים, חילונים וחרדים ובקיצור-כל גווני המרקם החברתי בישראל. קראו עוד...

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer