Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב19.1.2020

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני ברק

להרשמה באינטרנט

תעודת סיום מכינה

הציונים בתעודת סיום מכינה אינם משוקללים, מדובר בציונים ללא בונוסים .

המכינה אינה יכולה ואינה מורשה לשקלל את ציוניה.

הציונים המופיעים בתעודה הם ציונים סופיים, כפי שהושגו במהלך שנת הלימודים במכינה, עפ"י דרישות הקורסים בריכוזים השונים כפי שהופיעו בסילבוס הקורסים.

 

תעודת סיום המכינה תוענק לתלמידים שיעמדו במילוי חובותיהם כמפורט להלן:

א. קבלת ציון עובר בכל המקצועות. חובה לסיים אנגלית ברמה C ומעלה, בכדי להיות זכאי לתעודת בוגר מכינה. 

ב. הגשת עבודות ותרגילים.

ג. נוכחות בשיעורים.

ד. תשלום מלוא שכר הלימוד.

ה. אישור מהספרייה שכל הספרים הוחזרו.

ו. סיום הליכי המשמעת (במקרה שקיימת תביעה).

תעודת הסיום של המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בהרשמה לכל החוגים באוניברסיטת חיפה!

התעודה תשלח אל התלמיד באמצעות הדואר כחודש ימים לאחר סיום בחינות מועדי ב'.

חשוב לעדכן את מזכירות התלמידים על כל שינוי בכתובת.

 

תנאי סיום לימודי האנגלית במכינה: 

שימו לב! - משנה"ל תשע"ח לא תהיה יותר בחינת פטור מרמה C. תלמיד שלא יסיים בהצלחה רמה C, יוכל ללמוד בקיץ את קורס אנגלית רמה C. עלות הקורס תעודכן לקראת הקיץ.

חובת אנגלית במכינה האוניברסיטאית

תעודת סיום מכינה ניתנת רק לתלמידים שסיימו אנגלית ברמהומעלה (4 יח"ל).

תלמידים שהתקבלו למכינה ברמות אנגלית מתחת לרמה C (4 יח"ל) ילמדו במכינה באופן הבא:

סמסטר א' רמה A (2 יח"ל), המסיימים רמה A (2 יח"ל) בהצלחה ילמדו בסמסטר ב' רמה B (3 יח"ל)

מסיימי רמה B (3 יח"ל) בהצלחה, ילמדו בקיץ קורס רמה C (4 יח"ל), בתשלום נוסף (הקורס אינו כלול בשכ"ל של המכינה האונ')

סטודנטים שלא יסיימו בהצלחה רמה C (4 יח"ל), לא יקבלו תעודת סיום (בוגר) מכינה.

 

 

באור הזרקורים

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשפ"א, לחצו כאן.

למידע על אפיק מעבר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"א לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למועדי בחינות קבלה ומיון למכינה לשנה"ל תשפ"א, לחץ כאן

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

למידע על קורסי קיץ במתמטיקה לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן

 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer