Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

החלה ההרשמה לשנה"ל תש"פ – סמסטר א'

מכינות – יום, עולים ומכינות מבח"ר – נשים, שבילים, גברים מדעי החברה והרוח

שימו לב ההרשמה למכינה לשנת תש"פ מסתיימת בתאריך 31/08/2019!!

תעודת סיום מכינה

הציונים בתעודת סיום מכינה אינם משוקללים, מדובר בציונים ללא בונוסים .

המכינה אינה יכולה ואינה מורשה לשקלל את ציוניה.

הציונים המופיעים בתעודה הם ציונים סופיים, כפי שהושגו במהלך שנת הלימודים במכינה, עפ"י דרישות הקורסים בריכוזים השונים כפי שהופיעו בסילבוס הקורסים.

 

תעודת סיום המכינה תוענק לתלמידים שיעמדו במילוי חובותיהם כמפורט להלן:

א. קבלת ציון עובר בכל המקצועות. חובה לסיים אנגלית ברמה C ומעלה, בכדי להיות זכאי לתעודת בוגר מכינה. 

ב. הגשת עבודות ותרגילים.

ג. נוכחות בשיעורים.

ד. תשלום מלוא שכר הלימוד.

ה. אישור מהספרייה שכל הספרים הוחזרו.

ו. סיום הליכי המשמעת (במקרה שקיימת תביעה).

תעודת הסיום של המכינה מחליפה את תעודת הבגרות בהרשמה לכל החוגים באוניברסיטת חיפה!

התעודה תשלח אל התלמיד באמצעות הדואר כחודש ימים לאחר סיום בחינות מועדי ב'.

חשוב לעדכן את מזכירות התלמידים על כל שינוי בכתובת.

 

תנאי סיום לימודי האנגלית במכינה: 

שימו לב! - משנה"ל תשע"ח לא תהיה יותר בחינת פטור מרמה C. תלמיד שלא יסיים בהצלחה רמה C, יוכל ללמוד בקיץ את קורס אנגלית רמה C. עלות הקורס תעודכן לקראת הקיץ.

חובת אנגלית במכינה האוניברסיטאית

תעודת סיום מכינה ניתנת רק לתלמידים שסיימו אנגלית ברמהומעלה (4 יח"ל).

תלמידים שהתקבלו למכינה ברמות אנגלית מתחת לרמה C (4 יח"ל) ילמדו במכינה באופן הבא:

סמסטר א' רמה A (2 יח"ל), המסיימים רמה A (2 יח"ל) בהצלחה ילמדו בסמסטר ב' רמה B (3 יח"ל)

מסיימי רמה B (3 יח"ל) בהצלחה, ילמדו בקיץ קורס רמה C (4 יח"ל), בתשלום נוסף (הקורס אינו כלול בשכ"ל של המכינה האונ')

סטודנטים שלא יסיימו בהצלחה רמה C (4 יח"ל), לא יקבלו תעודת סיום (בוגר) מכינה.

 

 

באור הזרקורים

נפתחה ההרשמה למכינת 30+ סמסטר א' תש'פ, לפרטים נוספים לחצו כאן

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! יש לפנות ישירות לחוגי הלימוד, לפרטים לחץ כאן-  אפיק מצטייני המכינה 

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תש"פ לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

קורסי קיץ במתמטיקה בשלוש רמות .
קורסים אלו מיועדים לתלמידי מכינה המעוניינים לשפר את נתוניהם לצורך קבלה לחוגים, 
וכן עבור מועמדים חיצוניים, בתאום עם החוג המיועד.
המידע על כל הקורסים נמצא  בקישור הזה

שאלות לגבי תוכנית הלימודים והתאמת הקורסים לחוגים השונים: 
ניתן לפנות בכל שאלה על תוכנית הלימודים למרכזת לימודי המתמטיקה:
ד"ר יעל זפקוביץ מלאכי
מייל: yael@math.haifa.ac.il

הרשמה לקורס: 
יש לפנות למשרדי המכינה האוניברסיטאית,
קומה 3 מגדל אשכול. 
לגב' דנה ברזאני
טלפון 04-8240176 , 04-8240096
מייל: dbarazani@univ.haifa.ac.il

(*) פתיחת הקורסים מותנת במספר הנירשמים.

 

להרשמה לקורסי אוריינות עברית סמסטר קיץ תשע'ט לחצו כאן.

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן. 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer