Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים תש"פ נסגרה.

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני-ברק.

להרשמה באינטרנט

הסבר ודוגמאות לבחינות כניסה למכינה

בחינת מימ"ד

בחינת מימ"ד הינה בחינת מיון ארצית למכינות. את הבחינה מחבר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

בחינת מימ"ד דומה לבחינת הפסיכומטרי, ההבדל הוא שהיקף הנושאים במבחן מימ"ד הוא מצומצם יותר ורמת הקושי פחות גבוהה. המבחן מחולק לפרקי חשיבה כמותית, מילולית ואנגלית. מטרת המבחן - לקבוע מי עומד ברף הנדרש ויוכל להשתלב באופן מוצלח בלימודי המכינה.

הנרשמים למכינה, הנדרשים להיבחן בבחינת מימ"ד, ישלמו 180 ש"ח (בשנת תשע"ח) בנוסף לדמי ההרשמה למכינה, ויקבלו לביתם הזמנה לבחינת המימ"ד. 

מועמד שירשם לבחינת מימ"ד, ולא יגיע לבחינה - יירשם למועד חדש בתשלום נוסף.

*לוח בחינות מימד וסיווג יש לתאם מול מחלקת הרשמה ומלגות.

קורס הכנה לבחינת המימד:

הקורס ניתן ע"י אחת מחברות הפסיכומטרי המובילות. הקורס מותאם לבחינת המימ"ד הארצית, והינו ממוחשב. ההרשמה לקורס מתבצעת דרך משרד ההרשמה במכינה.

* פתיחת כל קורס מותנית במספר הנרשמים.

ספרי הכנה לבחינת המימ"ד:*

המעוניינים להתכונן לבחינה, ללא קורס הכנה, יוכלו לרכוש ספר הכנה לבחינת המימ"ד מאחת החברות המוציאות ספרי מימ"ד למכירה. 

לפרטים נוספים על ספר ההכנה של חברת ניב רווח, לחצו כאן.

לפרטים נוספים על ספר ההכנה של חברת פסיכו, לחצו כאן.

*אין לראות בכך המלצה של המכינה על לימוד מספרים אלו, זאת באחריותו והחלטתו של המועמד בלבד.

למידע נוסף על בחינת המימד, ניתן לפנות לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.

לדוגמא למבחן מימ"ד מהאתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה, לחץ כאן.

לדוגמא למבחן מימ"ד מהאתר פסיכו, לחץ כאן.

יש להירשם מראש לבחינה ולשלם עבורה במחלקת הרשמה ומלגות של המכינה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:30

 

מבחן אמיר/ם 

מבחן סיווג ארצי לקביעת רמת אנגלית.

מבחן אמיר"ם - הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה ניתנת באמצעות מחשב. 

הציון: סולם הציונים בבחינת אמיר"ם הוא מ-50 עד 150.

הציון מחושב מיד עם תום הבחינה. הנבחן מקבל במקום אישור ידני של הציון (ציון זה אינו מאושר סופית כל עוד לא דיווח המרכז הארצי את הציונים למוסדות הלימוד).

הרשמה לאמיר"ם נעשית רק ביחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטת חיפה, קומה 3, חדר 310, מגדל אשכול.

בחינות אמי"רם מתקיימות בתאריכים הנקבעים מראש מול המרכז הארצי. הבחינות מתקיימות בין סמסטר א' לסמסטר ב' וכן לקראת סמסטר קיץ ותחילת שנת לימודים אקדמית בלבד. 

לדוגמא למבחן אמיר"ם מאתר פטור, לחץ כאן.

מבחן אמי"ר - הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה נערכת בכתב.

הרישום לבחינות אמי"ר נעשות דרך המרכז הארצי לבחינה והערכה בלבד.

הציון באמי"ר מדווח למוסדות הלימוד המסומנים בטופס ההרשמה לבחינה תוך 45 יום. 

הנבחן יכול לצפות בציון באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בסמוך ליום העברת הציונים למוסדות, לפי מספר זהות וסיסמה.

לפרטים נוספים והרשמה באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה, לחצו כאן.

לדוגמא למבחן אמי"ר מהאתר של המרכז הארצי לבחינות והערכה, לחץ כאן.

 

מבחן מיון בעברית

מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה אינה עברית, נדרשים בבחינת סיווג עברית של המכינה  או  בבחינת יע"ל. 

מבחן סיווג בעברית- משך הבחינה: 60 דקות. הבחינה הינה ממוחשבת. הבחינה כוללת שאלות סגורות הבודקות את רמת העברית, וכתיבת חיבור בן 10 שורות מוקלדות על מחשב.

*תאריכים של בחינות סיווג יועברו לקראת יוני 2018.

לדוגמא למבחן מיון בעברית, לחץ כאן.

לדוגמא למבחן יע"ל של המרכז הארצי לבחינות והערכה, לחץ כאן.

 

באור הזרקורים

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! יש לפנות ישירות לחוגי הלימוד, לפרטים לחץ כאן-  אפיק מצטייני המכינה 

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תש"פ לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

 

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer