מועדי הרשמה למכינה

*הרשמה למכינות שלוחת מבח"ר יפתחו בנפרד ובתיאום מראש.

**הרשמה מאוחרת הינה על בסיס מקומות פנויים.

***פתיחת כל תוכנית מותנית במספר הנרשמים.

**** עלות דמי הרשמה מתעדכנים בכל שנה. דמי הרשמה אינם מוחזרים.

 

ההרשמה לשנת הלימודים במכינות הבאות: הכנה למכינה/ מכינת יום/ כיתת לקויות למידה/ כיתת מדעים/ מכינת עולים נפתחת בחודש פברואר ונמשכת עד יולי.

ההרשמה למכינת ינואר נפתחת בחודש נובמבר ונמשכת עד חודש ינואר.

הרשמה למכינות 30+ : 

1. סמסטר א' (אוקטובר) - ההרשמה מתחילה באפריל ונמשכת עד ספטמבר.

2. סמסטר ב' (מרץ) - ההרשמה מתחילה באפריל ונמשכת עד פברואר.

3. סמסטר קיץ (יוני)- ההרשמה מתחילה באפריל ונמשכת עד חודש מאי. 

* הרישום לכל המכינות נעשה דרך אתר האינטרנט של המכינה האוניברסיטאית בלבד, בתוך אתר אוניברסיטת חיפה.