Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב19.1.2020

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני ברק

להרשמה באינטרנט

סילבוסים

סילבוסים של מדעי הרוח:

לסילבוס לשנת תשע"ה, לחץ כאן.

לסילבוס לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס לשנת תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס לשנת תשע"ח, לחץ כאן.

 לסילבוס לשנת תשע"ט, לחץ כאן.

 

סילבוסים של מדעי החברה:

לסילבוס לשנת תשע"ה, לחץ כאן.

לסילבוס לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס לשנת תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של מושגי יסוד בסוציולוגיה לשנת תשע"ח, לחץ כאן. 

.לסילבוס של מושגי יסוד בסוציולוגיה לשנת תשע"ט, לחץ כאן

לסילבוס של חשיבה מדעית במכינת 30+ לשנת תשע"ח, לחץ כאן.

  

סילבוסים של עברית:

לסילבוס של תגבור מכינת יום לשנת תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת יום לשנת תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של קורס אוריינות עברית לשנת תשע"ח, לחץ כאן. 

לסילבוס של אוריינות אקדמית מכינת 30+ לשנת תשע"ח, לחץ כאן. 

לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת ינואר לשנת תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת יום לשנת תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת עולים לשנת תשע"ח, לחץ כאן. 

לסילבוס של תיגבור עברית מכינת ינואר לשנת תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס של תיגבור עברית מכינת יום לשנת תשע"ח, לחץ כאן.

 

סילבוסים של מתמטיקה: 

לסילבוס של 3 יחידות מכינת יום/אביב/עולים לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס של 4 יחידות מכינת יום/אביב/עולים לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס של 5 יחידות מכינת יום/אביב/עולים לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס של קורס קיץ 4 יחידות לשנת תשע"ו, לחצו כאן.

לסילבוס של קורס קיץ 5 יחידות לשנת תשע"ו, לחצו כאן.

לסילבוס של 5 יחידות מכינת יום/אביב/עולים לשנת תשע"ז, לחצו כאן.

לסילבוס של קורס קיץ 4 יחידות לשנת תשע"ז, לחצו כאן.

לסילבוס של קורס קיץ 5 יחידות לשנת תשע"ז, לחצו כאן.

לסילבוס של 3 יחידות לשנת תשע"ט, לחץ כאן.

לסילבוס של 4 יחידות לשנת תשע"ט, לחץ כאן.

לסילבוס של 5 יחידות לשנת תשע"ט, לחץ כאן.

 

סילבוסים של מכינת מדעים:

.לסילבוס של מבוא לפיזיקה לשנת תשע"ט, לחץ כאן

.לסילבוס של ביולוגיה כימיה לשנת תשע"ט, לחץ כאן

 

סילבוסים של אנגלית: 

 לסילבוס של אנגלית רמה B/C במכינות יום וינואר, לחץ כאן.

לסילבוס של אנגלית רמה A/B במכינות יום וינואר, לחץ כאן. 

לסילבוס של אנגלית רמה C/D במכינות יום וינואר, לחץ כאן.

לסילבוס של אנגלית מכינת 30+, לחץ כאן.

 

סילבוסים של שלוחת מבח"ר:

לסילבוס של תוכנית עבור גברים חרדים לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס של 3 יחידות מכינת 30+ נשים לשנת תשע"ו, לחץ כאן.

לסילבוס של תוכנית עבור גברים חרדים לשנת תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של 3 יחידות מכינת 30+ נשים לשנת תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של מבוא למתמטיקה: מכינת גברים חרדים, לחץ כאן.

לסילבוס של מבוא למדעים, לחץ כאן.

לסילבוס של 4 יחידות במתמטיקה נשים וגברים תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של 3 יחידות במתמטיקה נשים וגברים תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת גברים תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת 30+ תשע"ז, לחץ כאן.

 לסילבוס של כתיבה אקדמית מכינת 30+ נשים תשע"ז, לחץ כאן.

לסילבוס של חשיבה מדעית במכינות 30+ תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס של מדעים מכינת נשים אוקטובר תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס של מתמטיקה 3 יחידות לימוד תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס של מתמטיקה 4 יחידות לימוד תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס מכינת שבילים תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס מתמטיקה של מכינת גברים תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס אנגלית רמה B/C תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס אנגלית רמה A/B תשע"ח, לחץ כאן.

לסילבוס אנגלית מכינת 30+ תשע"ח, לחץ כאן

לסילבוס כתיבה אקדמית מכינת 30+ גברים תשע"ח, לחץ כאן.

באור הזרקורים

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשפ"א, לחצו כאן.

למידע על אפיק מעבר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"א לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למועדי בחינות קבלה ומיון למכינה לשנה"ל תשפ"א, לחץ כאן

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

למידע על קורסי קיץ במתמטיקה לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן

 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer