University of Haifa logo

pre_academic_logo

מרכז המידע של המכינה
האוניברסיטאית
04-8247999
זמין 24 שעות!
טלפון מקוצר 2970*

צור קשר באמצעות טופס

milgotimage ptorpsychometryimage banner_clali-01 good_luck_2018_2-01

הרישום למכינות שנה"ל תשע"ח התחיל

בהצלחה לכל הסטודנטים בשנת הלימודים תשע"ח

קורס קיץ במתמטיקה ל-4 יח"ל

תנאי קבלה לקורס 4 יח"ל במתמטיקה:

תלמידים העונים על אחד מהקריטריונים הבאים:

א. תלמידי המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטת חיפה אשר סיימו בשנה הנוכחית מתמטיקה ברמה של 3 יח"ל בציון 85 ומעלה.

ב. תלמידים שסיימו בגרות/ מכינה בשלוש השנים האחרונות ברמת המתמטיקה 4 יח"ל בציון 60 ומעלה ומעוניינים לשפר את הציון.

ג. מועמדים לתואר בעלי ציון של 85 לפחות בבגרות במתמטיקה ברמת 3 יחידות לימוד משלוש השנים האחרונות.

ד. מועמדים המבקשים ללמוד בקורס זה ואינם עומדים בקריטריונים הרשומים מעלה חייבים באישור ועדה אקדמית. יש לפנות באמצעות טופס הנמצא באתר/ מזכירות המכינה, מועמדים אילו יוזמנו לשיחה עם מרכזת לימודי המתמטיקה.

מהלך הקורס:

הקורס הוא בהיקף של 85 שעות. נוכחות בכל ההרצאות היא חובה.

סילבוס הקורס מחייב את תלמידי הקורס 

בתום הקורס תתקיים בחינה סופית, אשר תקבע באופן בלעדי את הציון בקורס.

ציון עובר בקורס הוא 70 . ההצלחה בקורס מקנה לתלמיד ציון ב - 4 יח"ל בתעודת המכינה.

מועמדים אשר לומדים בקורס לצורך שיפור נתוני הקבלה לחוג הלימוד אליו הם מבקשים להתקבל, חובה לבדוק מהו הציון הנדרש בסיום הקורס על ידי - חוג הלימוד. באחריות המועמדים ההתנהלות ובדיקת התאמת הקורס מול החוג המבוקש. 

(* באישור מראש של חוג הלימוד הרלוונטי).

**עלות הקורס:  תיקבע לקראת קיץ תשע"ח, יש לשלם לקורס מראש.

***סילבוס הקורס יפורסם בסמוך לפתיחת הקורס.

****פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 

 

 

באור הזרקורים

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! לפרטים לחצו כאן.

לתנאי הקבלה למכינות האוניברסיטאיות לשנה"ל תשעח, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשע"ט לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למידע אודות אישור כניסה לבחינות לסטודנטים של המכינה, לחצו כאן.

למועדי מבחן אמיר"ם לקראת סמסטר ב', תשע"ח לחצו כאן.

למועדי מבחן אמיר"ם לקראת סמסטר קיץ, תשע"ח וסמסטר א', תשע"ט, לחצו כאן.

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן. 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

IMG 1737דבר ראש המכינה האוניברסיטאית
המכינה האוניברסיטאית הוקמה בסוף שנות ה-60 ומאז ועד היום עומד מספר בוגריה על רבבות של מסיימים, נשים וגברים, עולים חדשים ותושבים ותיקים, יהודים ושאינם יהודים, חילונים וחרדים ובקיצור-כל גווני המרקם החברתי בישראל. קראו עוד...

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer