קורס קיץ במתמטיקה ל-5 יח"ל

תנאי קבלה לקורס 5 יח"ל במתמטיקה:

תלמידים העונים על אחד מהקריטריונים הבאים:

א. תלמידי המכינה אקדמית באוניברסיטת חיפה אשר סיימו בשנה הנוכחית מתמטיקה ברמה של 4 יח"ל עם ציון 65 ומעלה.

ב. תלמידים שסיימו בגרות בשלוש השנים האחרונות ברמת 4/5 יח"ל עם ציון 65 ומעלה ומעוניינים לשפר את הציון.

ג. מועמדים לתואר שהתקבלו לחוג הלימוד המבוקש ומעוניינים לרענן את ידיעותיהם במתמטיקה על מנת להגיע לשנת הלימודים האקדמית עם ידע מתמטי חזק ומבוסס.

מהלך הקורס:

הקורס הוא בהיקף של 100 שעות. נוכחות בהרצאות היא חובה וכל דרישה הנמצאת בסילבוס הקורס.

*(תלמידים המשתמשים בקורס כקורס ריענון יכולים ללמוד גרסה מקוצרת של 80 שעות שאינה כוללת בחינות ושיעורי תיגבור וחזרה. תלמידים אילו לא יוכלו לקבל ציון בסיום הקורס)

במהלך הקורס יתקיימו מספר בחינות מגן.

בתום הקורס תתקיים בחינה סופית, אשר תקבע את הציון בקורס. ציון עובר בקורס הוא 70.

(*) שימוש בציון הקורס כציון מחליף בגרות בתהליך הקבלה לחוג המבוקש מותנה באישור מראש של חוג הלימוד הרלוונטי ובהתאם לציון הנדרש על ידי החוג. חובה על הסטודנט לבדוק מהו הציון הנדרש בסיום הקורס על ידי חוג הלימוד.

באחריות המועמדים ההתנהלות ובדיקת התאמת הקורס מול החוג המבוקש. באישור מראש של חוג הלימוד הרלוונטי.

 עלות הקורס:  3410 ש"ח

לסילבוס של קורס קיץ במתמטיקה 5 יחידות לימוד, לחץ כאן.

**הקורס יפתח בכפוף למס' נרשמים.