Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

החלה ההרשמה לשנה"ל תש"פ – סמסטר א'

מכינות – יום, עולים ומכינות מבח"ר – נשים, שבילים, גברים מדעי החברה והרוח

שימו לב ההרשמה למכינה לשנת תש"פ מסתיימת בתאריך 31/08/2019!!

הרשמה וקבלה למסלולי מכינות מבח"ר (בני ברק)

תנאי קבלה

1. גיל 18-36.

2. אישור על סיום 12 שנות לימוד/ תעודת בגרות מלאה/ תעודת בגרות חלקית/אישור בוגר ישיבה או תלמיד בפועל.

3. עמידה בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מימ"ד ברמה הנדרשת.

4. אין בחינת סיווג, רק אמי"ר/אמיר"ם.

5. מועמדים המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת 4 יח"ל ומעלה חייבים לעמוד בבחינת סיווג במתמטיקה ברמה הנדרשת.

6. תעודת פטור מצה"ל/תעודת שחרור/אישור מעמד תלמיד ישיבה/שרות אזרחי/שנת הכרעה/שנת משימה.

מסמכים להרשמה

1. טופס רישום – נא למלא את כל הסעיפים בכתב יד ברור!

2. אישורי השכלה: אישור סיום י"ב כיתות (לנשים או גברים)

או

אישורי השכלה משנות הלימוד בישיבה (לגברים).

3. צילום ת.ז. כולל ספחים.

4. אישורי צה"ל:

נשים: אישור פטור מצה"ל או אישור סיום שירות לאומי.

גברים: יש להנפיק אחת או יותר מהתעודות הבאות:

א. תעודת שחרור.

ב. אישור פטור מצה"ל.

ג. מעמד תלמיד ישיבה או מעמד הצבאי לעניין חוק שירות הביטחון – למועמדים מעל גיל 23.

ד. שנת הכרעה.

ה. חייל בשירות סדיר אינו רשאי ללמוד במכינה אלא אם כן הינו משרת בנח"ל החרדי בשנת המשימה (השנה האחרונה לשירותו).

ו. אישור על שירות אזרחי – עד 20 שעות שבועיות.

ז. אישור סיום שירות לאומי.

5. קבלה על תשלום דמי הרשמה.

6. תמונת פספורט.

• מועדי הרשמה

לבירור מועדי הרשמה למסלולי מכינות מבח"ר יש ליצור קשר עם מזכירות מבח"ר: 03-5785030.

באור הזרקורים

נפתחה ההרשמה למכינת 30+ סמסטר א' תש'פ, לפרטים נוספים לחצו כאן

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! יש לפנות ישירות לחוגי הלימוד, לפרטים לחץ כאן-  אפיק מצטייני המכינה 

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תש"פ לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

קורסי קיץ במתמטיקה בשלוש רמות .
קורסים אלו מיועדים לתלמידי מכינה המעוניינים לשפר את נתוניהם לצורך קבלה לחוגים, 
וכן עבור מועמדים חיצוניים, בתאום עם החוג המיועד.
המידע על כל הקורסים נמצא  בקישור הזה

שאלות לגבי תוכנית הלימודים והתאמת הקורסים לחוגים השונים: 
ניתן לפנות בכל שאלה על תוכנית הלימודים למרכזת לימודי המתמטיקה:
ד"ר יעל זפקוביץ מלאכי
מייל: yael@math.haifa.ac.il

הרשמה לקורס: 
יש לפנות למשרדי המכינה האוניברסיטאית,
קומה 3 מגדל אשכול. 
לגב' דנה ברזאני
טלפון 04-8240176 , 04-8240096
מייל: dbarazani@univ.haifa.ac.il

(*) פתיחת הקורסים מותנת במספר הנירשמים.

 

להרשמה לקורסי אוריינות עברית סמסטר קיץ תשע'ט לחצו כאן.

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן. 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer