Haifa Color Logo

pre_academic_logo

צור קשר באמצעות טופס

ההרשמה למכינת יום ועולים לשנת הלימודים תשפ"א תחל ב19.1.2020

נמשכת ההרשמה למכינת 30+ ולמכינות בני ברק

להרשמה באינטרנט

הרשמה וקבלה למסלולי מכינות מבח"ר (בני ברק)

תנאי קבלה

1. גיל 18-36.

2. אישור על סיום 12 שנות לימוד/ תעודת בגרות מלאה/ תעודת בגרות חלקית/אישור בוגר ישיבה או תלמיד בפועל.

3. עמידה בבחינה הפסיכומטרית או בבחינת מימ"ד ברמה הנדרשת.

4. אין בחינת סיווג, רק אמי"ר/אמיר"ם.

5. מועמדים המעוניינים ללמוד מתמטיקה ברמת 4 יח"ל ומעלה חייבים לעמוד בבחינת סיווג במתמטיקה ברמה הנדרשת.

6. תעודת פטור מצה"ל/תעודת שחרור/אישור מעמד תלמיד ישיבה/שרות אזרחי/שנת הכרעה/שנת משימה.

מסמכים להרשמה

1. טופס רישום – נא למלא את כל הסעיפים בכתב יד ברור!

2. אישורי השכלה: אישור סיום י"ב כיתות (לנשים או גברים)

או

אישורי השכלה משנות הלימוד בישיבה (לגברים).

3. צילום ת.ז. כולל ספחים.

4. אישורי צה"ל:

נשים: אישור פטור מצה"ל או אישור סיום שירות לאומי.

גברים: יש להנפיק אחת או יותר מהתעודות הבאות:

א. תעודת שחרור.

ב. אישור פטור מצה"ל.

ג. מעמד תלמיד ישיבה או מעמד הצבאי לעניין חוק שירות הביטחון – למועמדים מעל גיל 23.

ד. שנת הכרעה.

ה. חייל בשירות סדיר אינו רשאי ללמוד במכינה אלא אם כן הינו משרת בנח"ל החרדי בשנת המשימה (השנה האחרונה לשירותו).

ו. אישור על שירות אזרחי – עד 20 שעות שבועיות.

ז. אישור סיום שירות לאומי.

5. קבלה על תשלום דמי הרשמה.

6. תמונת פספורט.

• מועדי הרשמה

לבירור מועדי הרשמה למסלולי מכינות מבח"ר יש ליצור קשר עם מזכירות מבח"ר: 03-5785030.

באור הזרקורים

לתנאי הקבלה למכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשפ"א, לחצו כאן.

למידע על אפיק מעבר למצטייני מכינה ללא פסיכומטרי, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשפ"א לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למועדי בחינות קבלה ומיון למכינה לשנה"ל תשפ"א, לחץ כאן

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן .

למידע על קורסי קיץ במתמטיקה לשנה"ל תש"פ, לחצו כאן

 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer