University of Haifa logo

pre_academic_logo

מרכז המידע של המכינה
האוניברסיטאית
04-8247999
זמין 24 שעות!
טלפון מקוצר 2970*

צור קשר באמצעות טופס

מסלולי מכינות מבח"ר - בני ברק

מכינת גברים מדעי החברה והרוח

מטרת הלימודים במכינת גברים הינה לאפשר לתלמידים בעלי רקע תורני – חרדי, אשר אין בידם תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים: 

מכינת גברים מדעי החברה והרוח (אוקטובר – אוגוסט).

מכינת גברים מדעי החברה והרוח-ינואר (דצמבר-סוף ספטמבר)

ימי הלימוד: 4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

*מתמטיקה

רמה מקבילה ל- 4 ,3

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

4

**אנגלית

רמה מקבילה ל- 3 ,2

מדעים (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה)  

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים

 

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הגברים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית, הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, יתחילו כל התלמידים ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

חובת אנגלית במכינה האוניברסיטאית:

תעודת סיום מכינה ניתנת רק לתלמידים שסיימו אנגלית בציון עובר. 

תלמידים שהתקבלו למכינה ברמות אנגלית מתחת לרמה C (4 יח"ל) ילמדו במכינה באופן הבא:

סמסטר א' רמה A (2 יח"ל), המסיימים רמה A (2 יח"ל) בהצלחה ילמדו בסמסטר ב' רמה B (3 יח"ל)

 

מכינת נשים

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע תורני, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

הלימודים מתקיימים במשך 9 חודשים (אוקטובר – יולי). ימי הלימוד: 4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

יחידות לימוד

שעות שבועיות

אנגלית

3, 4

11

מתמטיקה

3, 4

12

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

4

6

מדעים (ביולוגיה,כימיה, פיזיקה)

4

4

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים.

 

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הנשים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית, הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, תתחלנה כל התלמידות ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

רמות האנגלית במכינות נשים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד. חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת סיום מכינה.

תלמידות מכינת נשים/מכינת בית יעקב, וכל מכינה שאינה מכינת 30+ תלמדנה אנגלית עפ"י המבנה הבא: אנגלית רמה B סמסטר א'. אנגלית רמה C בסמסטר ב'.

סטודנטיות אשר ציון הסיווג שלהן גבוה יותר מרמה A או רמה B, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי.

 

מכינת בנות יעקב

מטרת הלימודים במכינת נשים הינה לאפשר לתלמידות בעלות רקע חרדי, אשר אין בידן תעודת בגרות, להתקבל ללימודי התואר הראשון באוניברסיטה. הלימודים מתקיימים בהפרדה.

ימי הלימוד: 4 ימי לימוד בשבוע.

תוכנית הלימודים:

מקצוע הלימוד

שעות שבועיות

אנגלית

8

מתמטיקה

12

כתיבה אקדמית + אוריינות מחשב

4

מדעים (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה)

4

*תוכנית הלימודים נתונה לשינויים

משנה"ל תשע"ח חובה להתקבל למכינות הנשים (חוץ ממכינות 30+)  בשלוחת מבח"ר עם סיווג אנגלית אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי בלבד.

הציונים חייבים להתקבל לפחות שבועיים לפני פתיחת המכינה. במידה ולא יועברו למכינה האוניברסיטאית, הציונים המתאימים עד פתיחת המכינה, תתחלנה כל התלמידות ברמה A בסמסטר א', ללא קשר לציונים שיועברו בהמשך.

רמות האנגלית במכינות נשים ייקבעו עפ"י ציוני הסיווג הרשומים מעלה בלבד. חובה לסיים רמה C באנגלית בכדי לקבל תעודת סיום מכינה.

תלמידות מכינת נשים/מכינת בית יעקב, וכל מכינה שאינה מכינת 30+ תלמדנה אנגלית עפ"י המבנה הבא: אנגלית רמה B סמסטר א'. אנגלית רמה C בסמסטר ב'.

סטודנטיות אשר ציון הסיווג שלהן גבוה יותר מרמה A או רמה B, אבל אינו ברמת הפטור (134 ומעלה אמי"ר/אמיר"ם/פסיכומטרי), אין חובת נוכחות פרונטלית בקורס אך חובה לעשות מבחני אמצע ומבחן סופי, או כל דרישה אחרת עפ"י החלטת הדרג האקדמי.

באור הזרקורים

מצטייני מכינה יתקבלו למגוון חוגים* ללא פסיכומטרי! לפרטים לחצו כאן.

לתנאי הקבלה למכינות האוניברסיטאיות לשנה"ל תשעח, לחצו כאן.

מתעניינים בחונכות פר"ח, לחצו כאן.

להנחיות  לגבי כניסה לאיזור אישי דרך פורטל הסטודנטים לחצו כאן.

למידע לגבי רישום, בחינות כניסה וקורסים מקדימים עבור החוגים באוניברסיטת חיפה לשנה"ל תשע"ט לחצו כאן.

למידע אודות החוגים השונים באוניברסיטת חיפה, לחצו כאן.

אירועים והודעות

למידע על קורס קיץ 4 יחידות לימוד במתמטיקה, לחצו כאן.

למידע על קורס קיץ 5 יחידות לימוד במתמטיקה, לחצו כאן.

קורס פסיכומטרי לתלמידי המכינה נפתח. התקשרו עתה להצטרפות לקורס במחיר מסובסד למחזור הנוכחי או לקורס קיץ! לפרטים:         1-700-70-70-07. 

למועדי מבחן אמיר"ם לקראת סמסטר קיץ, תשע"ח וסמסטר א', תשע"ט, לחצו כאן.  

למידע על מבחן יעלנט המתבצע במחלקת ההרשמה של התואר, לחצו כאן. 

תוכלו למצוא אותנו במגדל אשכול, קומה 3. הגישה באמצעות מדרגות או מעלית שירות מהבניין הראשי. נשמח לראותכם! ההנהלה והצוות.

 

 

IMG 1737דבר ראש המכינה האוניברסיטאית
המכינה האוניברסיטאית הוקמה בסוף שנות ה-60 ומאז ועד היום עומד מספר בוגריה על רבבות של מסיימים, נשים וגברים, עולים חדשים ותושבים ותיקים, יהודים ושאינם יהודים, חילונים וחרדים ובקיצור-כל גווני המרקם החברתי בישראל. קראו עוד...

 

graduateבוגרים מספרים
"בדיוק לפני שנה מצאתי עצמי מחזיקה מכתב מאוניברסיטת חיפה שמודיע לי כי בקשתי להתחיל את התואר נדחתה. ישבתי ופרסתי לפניי את כל האפשרויות לשנה הקרובה, זו שבעיניי הייתה אמורה להיות שנה של פספוס ובזבוז בדרך לדבר האמיתי, אבל מה שקרה בפועל היה בדיוק להפך..." קראו עוד...

 

graduate homeלמה כדאי ללמוד אצלנו?
המכינה מאפשרת לך לשפר את סיכוייך להתקבל לאוניברסיטה! תעודת המכינה מהווה תחליף לתעודת בגרות, עבור כל החוגים באוניברסיטת חיפה.
קראו עוד...

 

כניסה ל - Moodle   |   facebook footer